Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

pokój nr 101 -  email: hzz-sbz1@psse.katowice.pl

pokój nr 103 -  e-mail: hzz4@psse.katowice.pl

pokój nr 104 -  e-mail: hzz104@psse.katowice.pl

pokój nr 106 -  e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 115 -  e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój nr 116 -  e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

 

Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • zakładów produkujących żywność,
  • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
  • zakładów żywienia zbiorowego,
  • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
  • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
  • interwencjami konsumentów.

 

 

Wykaz dokumentów do pobrania:


Wniosek o zatwierdzenie oraz o wpis do rejestru zakładów

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o wykreślenie zakładów z rejestru

 

 

 

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Służba cywilna

Serwis kąpieliskowy GIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.