Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

Sekcja Epidemiologii

 

Kierownik Sekcji Epidemiologii - mgr inż. Barbara Szczudło

e-mail : ep@psse.katowice.pl

 

Sekcja Epidemiologii PSSE w Katowicach prowadzi działalność w zakresie nadzoru sanitarnego związanego z zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych mogących szerzyć się epidemicznie oraz sprawowaniem nadzoru nad placówkami służby zdrowia. Prowadzi dystrybucję szczepionek i sprawuje nadzór nad wykonawstwem szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym.

W sekcji można uzyskać informacje dotyczące:

  • zalecanych i obowiązujących szczepień ochronnych,
  • bezpłatnych szczepień w przypadkach określonych przez przepisy,
  • dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji, deratyzacji,
  • badań przeprowadzanych w ramach nadzoru nad chorobami zakaźnymi.

Ponadto:

  • rozpatrujemy interwencje dotyczące zarobaczenia i zaszczurzenia posesji.

 

Druki do pobrania:

Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV), stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia rozpoznania gruźlicy, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia

Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia

Meldunek MZ-55 o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę

 

Wybrane akty prawne:


Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala

Ustawa z dnia 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich ro

Formularz NOP po BCG

Formularz NOP inne niż BCG

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu (DZ. U. z 2019 poz. 2430)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2019 w sprawie zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2465)

 

Szczepionki wydawane są w poniedziałki, środy i piątki od 8:00 do 10:00  (odbiór w innych dniach i godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

Program szczepień ochronnych na 2020 rok

Program Szczepień Ochronnych na 2021 rok

 

Sprawozdanie kwartalne z kart uodpornienia

Sprawozdanie kwartalne ze zużycia szczepionek

Zapotrzebowanie na szczepionki

Wykaz uchylających się od szczepień

MZ-54 Roczne sprawozdanie za 2020

 

Apel NIZP- PZH dotyczący pobierania i przesyłania do badań próbek pobranych od osób chorych na różyczkę


BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Służba cywilna

Serwis kąpieliskowy GIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.