Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: Plac Grunwaldzki 8-10, 40-127 Katowice. Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

Oświata Zdrowotna

 

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej - mgr Barbara Kijanka

e-mail : oz@psse.katowice.pl

 

Sekcja Oświaty Zdrowotnej inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć prozdrowotnych zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia oraz metodami zapobiegania chorobom poprzez:

  • rozpoznawanie i określenie potrzeb zdrowotnych,
  • wdrażanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji krajowych, wojewódzkich
    i lokalnych programów prozdrowotnych,
  • udzielanie pomocy metodycznej i merytorycznej oraz organizacyjnej placówkom nauczania i wychowania, zakładom opieki zdrowotnej, a także pomoc w prowadzeniu tej działalności,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń metodycznych i merytorycznych związanych
    z edukacja programów edukacyjnych,
  • prowadzenie poradnictwa metodycznego oraz udostępnianie pomocy dydaktycznych,
  • współpraca z jednostkami samorządowymi , instytucjami publicznymi, organizacjami  pozarządowymi oraz sektorem prywatnym na rzecz edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, dystrybucja materiałów oświatowo-zdrowotnych.

 

 

AKCJE (INTERWENCJE NIEPROGRAMOWE):
- Dopalacze
- Grypa
- Światowy Dzień Zdrowia 2014 pod hasłem "Choroby wektorowe"
- Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu

- Światowy Dzień Bez Tytoniu
KONKURSY ROK SZKOLNY 2014/2015:

Konkurs na najlepsze działania w zakresie promocji zdrowia i komunikacji społecznej pod hasłem „Kowadło Zdrowia”
- Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną „W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
- Konkurs plastyczny pt. "„W życiu jak w tańcu, każdy krok ma znaczenie”
KONKURSY ROK SZKOLNY 2013/2014:
- Konkurs plastyczny "Brązowo, ale czy zdrowo?"
Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną "Znajdź właściwe rozwiązanie"
- Konkurs plastyczny Robalom Stop

PROGRAMY EDUKACYJNE (INTERWENCJE PROGRAMOWE):
Programy krajowe:
- Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities)
Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych Środków Psychoaktywnych
- Krajowy Program Zwalczania AIDS i zapobiegania zakażeniom HIV
- Program edukacji antynikotynowej "Nie pal przy mnie proszę"
- Program edukacyjny "Trzymaj formę"
- Program profilaktyki palenia tytoniu "Znajdź właściwe rozwiązanie"
- Przedszkolny program profilaktyki antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas"
Programy wojewódzkie:
- Żywienia na wagę zdrowia
- Program profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu B i C pt. "Podstępne WZW"
Kampanie:
- Znamię! Znam je? - czyli co musisz wiedzieć o czerniaku skóry
Programy lokalne:
- Lokalny program edukacyjny "Dbam o siebie, żyję zdrowo"
- Program profilaktyki niektórych chorób pasożytniczych "Robalom STOP"
- Program wybranych chorób odzwierzęcych "Chorobom odzwierzęcym - STOP"
- Projekt profilaktyczno-edukacyjny Zdrowy Przedszkolak

 

Materiały edukacyjne :

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności - plik pdf

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Służba cywilna

Serwis kąpieliskowy GIS

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-127 Katowice, Plac Grunwaldzki 8-10

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.