Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku

 

p.o. Kierownik Sekcji Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku - mgr Magdalena Swędrak

 

e-mail : hzz@psse.katowice.pl

 

pokój Nr 21 - nr tel. 32 253-24-82

pokój Nr 20 - nr tel. 32 253-24-80; 32 253-24-91 e-mail: zywienie20@psse.katowice.pl

pokój Nr 13 - nr tel. 32 253-24-93 e-mail: hzz.import@psse.katowice.pl

pokój Nr 8 - nr tel. 32 253-24-66 e-mail: zywienie8@psse.katowice.pl

pokój Nr 4 - nr tel. 32 253-24-67 e-mail: hzz4@psse.katowice.pl


Sekcja Higieny Żywności i Żywienia sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

 • zakładów produkujących żywność,
 • obiektów obrotu środkami spożywczymi,
 • zakładów żywienia zbiorowego,
 • miejsc produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia działalności,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających obiekty żywieniowo-żywnościowe do prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • wydawaniem decyzji zatwierdzających środki transportu do przewozu żywności,
 • interwencjami konsumentów.

 

Ostrzeżenie publiczne GIS: http://gis.gov.pl/ckfinder/userfiles/files/BI/Mas%C5%82o%20Ekstra%20G%C3%B3rskie.pdf

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 

Nowe przepisy dla przedsiębiorców sektora spożywczego

Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze

Wniosek o wpis do rejestru

Wniosek o wykreślenie zakladu z rejestru

Wniosek o zatwierdzenie zakladu i wpis do rejestru

 

Materiały edukacyjne :

 

Pięć kroków do bezpieczniejszej żywności - plik pdf

 

Przepisy prawne :

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach, informuje że podmioty zainteresowane eksportem produktów spożywczych do Japonii winny zapoznać się z informacjami w sprawie dodatków do żywności zawartymi na stronach internetowych:

 

 • wyznaczone dodatki do żywności:

 

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-desin.add-x

 

 • substancje znajdujące się na liście istniejących dodatków do żywności:

 

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-exst.add

 

 • naturalne substancje smakowe:

 

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-nat.flavors

 

 • zwykłe produkty spożywcze używane jako dodatki do żywności:

 

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-general.provd.add

 

Więcej szczegółowych informacji dotyczących przepisów i dopuszczalnych dodatków do żywności można znaleźć w Japan Food Sanitation Act z 1974 r.

Szczegółowe informacje nt. japońskich regulacji w zakresie dodatków do żywności znajdują się pod adresem”

http://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodfafety/foodadditives/ oraz

http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/list-general.provd.add

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.