Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach

Adres: ul. Barbary 17, 40-053 Katowice. Telefony (centrala): 32 253-24-60 / 32 251-01-53 / 32 251-01-55 / 32 222-23-11. Fax: 32 253-24-89.

Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska

 

Kierownik Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska - mgr inż. Agnieszka Opałko

tel. 32 253 24 72

 

Pracownicy Sekcji Higieny Komunalnej i Środowiska

tel. 32 253 24 98

tel. 32 253 24 63

 

Monitoring Wody

tel. 32 253 24 77


 

e-mail : hk@psse.katowice.pl

 


Sekcja Higieny Komunalnej i Środowiska sprawuje bieżący nadzór w zakresie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące:

  • obiektów użyteczności publicznej (zakłady usługowe, obiekty rekreacyjne, obiekty służby zdrowia),
  • higieny środowiska, a zwłaszcza nad wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi (monitoring jakości wody), wodą w kąpieliskach oraz miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli, wodą w basenach kąpielowych.

Pracownicy Sekcji biorą również udział w kontrolach sanitarnych związanych z:

  • interwencjami mieszkańców,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
  • wydawaniem opinii sanitarnych dla prywatnych gabinetów lekarskich,
  • wydają również zezwolenia na: organizowanie imprez masowych, ekshumacje zwłok, przewóz zwłok i szczątków ludzkich.

 

Informacje dotyczące badań wody na pływalniach:

Wzór do opracowania harmonogramu badań wody na pływalni

Powiadomienie o próbkach kwestionowanych i działaniach naprawczych

 

Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno- higienicznych na pływalniach

 

Informacja Narodowego Instytutu Zdrowia – Państwowego Zakładu Higieny dot. preparatu JASOL SOLID stosowanego do dezynfekcji wody do spożycia i wody w basenach kąpielowych.

 

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:


Ocena obszarowa jakości wody M.Katowice (rok 2016)

Ocena obszarowa jakości wody M.Mysłowice (rok 2016)

Ocena obszarowa jakości wody M.Siemianowice Śląskie (rok 2016)

Okresowa ocena jakości wody do spożycia (M.Katowice) I półrocze 2017

Okresowa ocena jakości wody do spożycia (M.Mysłowice) I półrocze 2017.

Okresowa ocena jakości wody do spożycia (M.Siemianowice Śląskie) I półrocze 2017.

 

Wykaz laboratoriów wykonujących badania wody przeznaczonej do spożycia:

 

Wykaz laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Laboratoria zatwierdzone przez PPIS w Katowicach

 

Zakres badań wody przeznaczonej do spożycia w trakcie czynności odbiorowych

 


 

 

 

Wykazy dokumentów:

 

Wykaz dokumentów wymaganych przy zatwierdzaniu laboratorium badania wody 2016

 

Dokumenty wymagane przy zatwierdzaniu laboratorium – tabele:

Tabela nr 1 (wykaz parametrów) 2016

Tabela nr 2 (charakterystyka metod fizykochemicznych) 2016

Tabela nr 3 (charakterystyka metod mikrobiologicznych) 2016

Tabela nr 4 (badania biegłości p.fizchem.) 2016

Tabela nr 5 (badania biegłości p.mikrobiolog.) 2016

Tabela nr 6 (wykaz osób pobierających probki wody) 2016

 

Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu ekshumacji

Wykaz dokumentów obowiązujących przy ubieganiu sie o opinię Panstwowej Inspekcji Sanitarnej dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Dokumenty obowiązujące przy ubieganiu się o opinię dla prywatnych gabinetów lekarskich

Dokumenty obowiązujące przy załatwianiu pozwolenia na wywóz zwłok-szczątków ludzkich z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacja na temat zapobiegania zakażeniom HCV dla właścicieli i pracowników gabinetów odnowy biologicznej, salonów tatuażu, fryzjerskich i kosmetycznych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na ekshumacje i przewiezienie zwłok-szczątków ludzkich

Wzór pełnomocnictwa - ekshumacja

BIP

Urząd Miasta

GIS

WSSE

MIN Zdrowia

Monitoring jakości

Instytut Żywności

Narodowy Instytut Zdrowia Publ

Instytut Medycyny Pracy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
40-053 Katowice, ul. Barbary 17 Telefon 32 253-24-60

Obszar działania:
Katowice, Mysłowice, Siemianowice Śląskie

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek
7.25 - 15.00
Kasa czynna:
poniedziałek - piątek
8.00 - 14.00
Projekt: RawaNet S.A.